Pohjalaistalot Teuvalla, seminaari ja mahdollisuus tutustua pohjalaistaloihin

Ajankohta: 

08.09.2018 - 10:00

POHJALAISTALOT TEUVALLA
POHJALAINEN RAKENNUSPERINNE MALLINA KESTÄVÄLLE UUDISRAKENTAMISELLE

Punamullatut pohjalaistalot liittyvät voimakkaasti pohjalaisuuteen. Teuvalta löytyy paljon komeita taloja ja pihoja. Monet taloista ovat edelleen asuinkäytössä. Suurin osa taloista on rakennettu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella.
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry järjestää yhteistyössä Teuvan Kalevalaiset ry:n kanssa ”Pohjalaistalot Teuvalla” -seminaarin sekä mahdollisuuden tutustua teuvalaisiin pohjalaistaloihin.
Tavoitteena on lisätä arvostusta omaa kotiseutuamme ja rakennettua kulttuurimaisemaa kohtaan. Pohjalaistalot ja niidet pihapiirit muodostavat keskeisen osan Teuvan vanhimmasta rakennuskannasta. Tapahtuman myötä juhlistetaan myös Teuva 150 -juhlavuotta.
Monet vanhat rakennustavat ovat osoittautuneet erinomaisesti aikaa kestäviksi. Seminaarissa jaetaan tietoa perinnerakentamisesta mallina nykypäivän kestävälle korjaus- ja uudisrakentamiselle.
Vanhan rakennuskannan säilyttäminen on tärkeää. Pohjalaistalot ovat enemmän kuin vain rakennus. Ne ovat osa yhteistä kulttuurimaisemaamme.

I-OSA
Seminaari, lauantai 8.9.2018 klo 10.00–12.00, TEAK

10.00 Pohjalaistaloihin liittyvät arvot sekä pohjalaistalokulttuurin merkitys alueen omaleimaisuudelle
Sulevi Riukulehto, tutkimusjohtaja, Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti

10.30 Yleiskuva pohjalaistaloista, niiden alueellisista eroista ja erityispiirteistä – onko Teuvalla erityispiirteitä?
Matti Mäkelä, tohtorikoulutettava, Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti

11.00 Perinnerakentaminen mallina kestävälle uudisrakentamiselle. Millaisia kestävän rakentamisen malleja pohjalainen perinnerakentaminen tarjoaa nykypäivänä?
Taina Hautamäki, rakennuskonservaattori, maaseutukehittäjä
Kommenttipuheenvuoro: Mikko Mäntymäki, restaurointimestari

11.30 Miksi vanhan rakennuskannan säilyttäminen on tärkeää? Perinteisen rakennustavan kunniakilpi
Raija Seppänen, yliarkkitehti, Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen, kilpiraadin pj

11.45 Avoimet pohjalaistalot Teuvalla – kohteiden lyhyt esittely

Päätöskahvi

II-OSA
Avoimet pohjalaistalot Teuvalla, klo 13.00–17.00

Osallistujilla on mahdollisuus tutustua iltapäivän aikana noin kymmeneen pohjalaistaloon ja pihapiiriin Teuvalla. Lista mukaan saatavista pohjalaistaloista julkaistaan elokuussa www.teuva.fi -sivun tapahtumakalenterissa.

Meillä on ilo kutsua sinut sekä seminaariin että tutustumaan pohjalaistaloihin.

T e r v e t u l o a !

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry
Teuvan Kalevalaiset ry

Teuvalaisen Kulttuurin Tuen yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Erkki Hakala, puh. 050 362 5768, erkki.hakala@catella.fi
Varapuheenjohtaja Esa Kulmala, puh. 040 0957 480
Kunniapuheenjohtaja Kalervo Niemelä, puh. 050 538 9659, kalervo.niemelä@pp.inet.fi

Osoite: 

Rasintie 1 A
64700  Teuva
Suomi

Tapahtumaluokat: 

Paikkakunta: 

Kohderyhmä: